Personvern | knittersbox.no

Behandling av personopplysninger i Knittersbox AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille varer eller motta vårt nyhetsbrev, vil Knittersbox AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler Knittersbox AS ved Vår Synnøve Solbakken. Kontaktinformasjonen til Knittersbox AS er:

Adresse: Follumveien 100, 3515 Hønefoss

E-post: kundeservice@knittersbox.no

Telefon: 99 54 18 96

Organisasjonsnr.: 925 259 284

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår DPO på epost: linn.grete@gdprsupport.no

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: [1]

 1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Navn, E-postadresse, telefon og adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 2. Nettsiden knittersbox.no er bygget i WooCommerce. Her bruker vi applikasjoner som Vipps, Stripe, Mailchimp og Bring, og gir informasjon som navn, E-postadresse, telefon, adresse, IP-adresse og kortnummer. WooCommerce er en nødvendig databehandler for at vi skal tilby tjenester på knittersbox.no.
 3. Tilby ulike betalingsløsninger på knittersbox.no og gir informasjon som navn, E-postadresse, telefon, adresse og kortnummer. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at du skal fullføre kjøpet på knittersbox.no.
 4. Sende varer med Bring.no hvor vi legger inn personopplysninger du oppgir ved bestilling av varer. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at vi skal sende varen som bestilt hjem til deg.
 5. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.[2]
 6. Ved bruk av Facebook Piksel samler vi inn IP-adressen din for å kunne sende målrettet tilbud og informasjon til deg basert på tidligere besøk på knittersbox.no
 7. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Knittersbox AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Mailchimp brukes til å sende ut nyhetsbrev. Her behandles personopplysninger du la inn når du meldte deg inn i nyhetsbrevet og derav samtykket til behandlingen. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse.
 • WooCommerce brukes som plattform til nettsiden knittersbox.no. Her samler vi inn personopplysninger du legger inn på nettsiden når du bestiller varer eller melder deg på vårt nyhetsbrev. Behandlingen anser vi som nødvendig for at vi skal fullføre kjøp på knitterbox.no. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse og kortnummer.
 • Vipps brukes som betalingsløsning for at du skal kunne betale for varen du bestiller hos oss. Vi anser behandlingen som nødvendig for at du skal fullføre kjøpet hos knittersbox.no. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse og kortnummer.
 • Stripe brukes som betalingsløsning for at du skal kunne betale for varen du bestiller hos oss. Vi anser behandlingen som nødvendig for at du skal fullføre kjøpet hos knittersbox.no. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse og kortnummer.
 • Bring brukes for å sende ut varer du bestilte på vår nettside. Dette er en nødvendig behandling vi må gjøre for å sende varen hjem til deg. Personopplysningene vi behandler er det du la inn på nettsiden ved bestilling som navn, adresse, telefon og epost.
 • Domeneshop, Instagram og Facebook er databehandlere du bruker for å komme i kontakt med oss ved eventuelle spørsmål. Vi samler kun inn informasjon du oppgir som følge av henvendelsen.
 • Facebook Piksel brukes for å sende målrettet tilbud og informasjon til deg basert på tidligere besøk på knittersbox.no. Personopplysningene vi samler inn har du tidligere gitt samtykke for når du opprettet Facebook konto.

Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, USA og Sveits[3]

All overføring av personopplysning vi gjør utenfor EU/EØS er klarert med Databehandlere via Databehandleravtaler og sikkerhetserklæringer for trygg overføring.

 • Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. [4]

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 • Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en mail til knittersbox@gmail.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.[v]

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende mail til knittersbox@gmail.com

 • Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 • Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


Kontakt oss

Du kan enkelt kontakte oss ved å sende mail til kundeservice@knittersbox.no. Du er også velkommen til å stille spørsmål og kommentere denne teksten ved å kontakte oss via mail (kundeservice@knittersbox.no) eller via Instagram (@knittersbox).

Sist oppdatert 17.11.2020